St Martins Lane

Green Key

 

mvo logo

La Bergère Group  wint eerste IMMENS MVO-prijs Maastricht-Heuvelland

La Bergère Group uit Maastricht heeft maandag 10 maart j.l. de eerste IMMENS MVO-prijs Maastricht-Heuvelland in ontvangst mogen nemen. De uitreiking vond plaats in het Centre Ceramique te Maastricht, waar in een speciale bijeenkomst van IMMENS  zo’n 150 regionale ondernemers en beleidsmakers getuige waren van het uitroepen van de winnaar.
In een eerste reactie gaf directeur-eigenaar Rino Soeters te kennen:
“We zijn ontzettend blij dat we de MVO-prijs Maastricht-Heuvelland in ontvangst mogen nemen! Het getuigt ervan dat we op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen, ik noem dat altijd liever  ondernemen vanuit een maatschappelijke betrokkenheid,  goed bezig zijn. En met we bedoel ik nadrukkelijk ook onze medewerkers, zonder wie we onmogelijk deze prijs hadden kunnen binnenhalen”.
La Bergère Group kreeg de speciaal ontworpen  trofee uitgereikt uit handen van wethouder Andre Willems van Maastricht en mag zich twee jaar lang de “Meest Maatschappelijk Verantwoorde Ondernemer van Maastricht en het Heuvelland” noemen.
Naast La Bergère Group dongen Weelec  uit Maastricht en Zorgbureau Talent uit Margraten beiden als finalist mee naar de MVO-prijs.

Overwegingen van de jury
Om zich een gedegen en zo compleet mogelijk beeld te vormen heeft de jury bedrijfsbezoeken afgelegd bij de drie finalisten. “Wij wilden de finalisten zelf spreken, doorvragen, het bedrijf van binnen en buiten zien, hun gedrevenheid proeven”, aldus jurylid Pierre Gubbels, in het dagelijkse leven directeur van Medireva. “Wij hebben ons zo een goed en grondig beeld kunnen vormen van de drie bedrijven en op basis daarvan onze finale beraadslagingen gevoerd”. Toch was het voor de jury allerminst een gemakkelijke keuze. "Alle drie de bedrijven zijn een waardig  finalist en kunnen zich met recht een voorbeeldig ambassadeur noemen van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap in de regio ", aldus Gubbels.

Eén bedrijf stak er echter bovenuit, zo het juryrapport,  en onderscheidt zich door een enorme gedrevenheid en de nuchtere en integere manier waarop duurzaamheid in alle facetten van de bedrijfsvoering wordt toegepast. De wijze waarop maatschappelijke verantwoord ondernemen vorm krijgt en voor klanten, maar vooral ook voor het eigen personeel zeer tastbaar wordt ingevuld mag een voorbeeld heten voor anderen.
La Bergere Group kan zich met recht een inspirerend ambassadeur noemen van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap in de regio Maastricht-Heuvelland.
De speciaal voor de gelegenheid gemaakte MVO-bedrijfsfilms van de winnaar en de overige 2 finalisten zijn te zien op www.mvoprijs.nl en  www.immens.nl
Duurzaam ondernemen versterkt  de regio
De MVO-prijs Maastricht Heuvelland is dit jaar voor de eerste keer uitgereikt en is een initiatief van COS Limburg en IMMENS het platform van bedrijven in de regio die –samen met de MTB- kansen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
In samenwerking met de gemeenten in het Heuvelland wordt deze tweejaarlijkse prijs uitgereikt aan regionale ondernemingen die op maatschappelijk, ecologisch en economisch terrein succesvol zijn. "Met de organisatie van de MVO-prijs willen we bedrijven die hier bewust mee bezig zijn belonen en stimuleren hiermee door te gaan", aldus Ronald Kohnen, directeur COS Limburg.

 


 

Op 24 augustus 2010 heeft Townhouse designhotel Maastricht in één keer het Gouden Green Key keurmerk behaald. Dit is het hoogst haalbare en dit betekent dat Townhouse zich extra inzet op het gebied van duurzaamheid. In 2013 werd opnieuw het Gouden Label van Green Key behaald. 

Green Key (voorheen Milieubarometer) is hét internationale keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche die serieus en controleerbaar bezig zijn met de milieuzorg in het bedrijf. De GREEN KEY staat garant voor de inzet van de ondernemer om meer aan het milieu te doen dan de wet- en regelgeving van hem verlangt.

De Green Key is in eerste instantie een middel om de milieuprestaties binnen een bedrijf te meten en aan te sporen. Volgens Rino Soeters, directeur Townhouse, heeft het bovendien een positieve invloed op je persoonlijk doen en laten.”Wellicht vindt de grootste verandering plaats bij jezelf”, zegt Soeters.”Het is voor ons bedrijf en voor de medewerkers een cultuuromslag, Green Key is een middel om de eigen milieuprestaties te meten.” Het doel van de Green Key is enerzijds het sparen van het mileu en anderzijds ook om kosten te besparen. Daarnaast draagt de Green Key bij aan een goede relatie met het bevoegd gezag, omdat het bedrijf zelf verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van milieu.

De organisatie kent het ‘Goud’ label toe aan Townhouse Designhotel Maastricht, omdat het voldoet aan 26 verplichte en 21 optionele maatregelen voor milieubewust ondernemerschap. De verplichte maatregelen hebben veelal betrekking op het besparen van elektriciteit, gas en water, het scheiden en beperken van afval en het verminderen van papierverbruik. Enkele van de optionele maatregelen die het designhotel hanteert, zijn de aankoop van biologische producten, afvalscheiding, het gebruik van energiezuinige verlichting (LED) en incentives voor het personeel en gasten om van de fiets gebruik te maken.

Zuinig omgaan met het milieu en de natuur is een verantwoordelijkheid die Townhouse designhotel Maastricht erg serieus neemt. Hierom streven wij ernaar een balans te vinden tussen de financiële aspecten van ons bedrijf en de sociale en ecologische impact hiervan. Deze balans is gebaseerd op de mens, planeet en winst.

"De gouden classificatie is een kroon op ons werk van het afgelopen jaar. Het garandeert dat het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een centrale rol inneemt binnen ons designhotel en zorgt ervoor dat onze gasten duurzaam kunnen logeren in een bijzonder dagelijkse en Maastrichtse omgeving. Het Green Key Certificaat toont aan dat we niet alleen esthetisch gezien omgaan met trends en design.” aldus Rino Soeters

Kijk voor meer informatie over Green Key ook op www.greenkey.nl

Duurzaam Inkoopbeleid

Overzicht

Bij Townhouse Designhotel Maastricht streven we naar een duurzaam inkoopbeleid waarmee ook de markt gestimuleerd wordt naar een meer innovatiegerichte en duurzame aanpak van inkoop. Dit doen we door bij elke aankoop een bewuste keuze te maken, door de gehele productlevenscyclus van groei tot teruggang te onderzoeken en de mogelijkheid tot fair-trade, bio-gecertificeerde en/of streekproducten te overwegen. Bij de keuzes betreffende de inkoop van producten houden we rekening met het effect op het milieu en op de mensheid. Hierbij kijken we naar elk product en dienst op zich, waardoor de keuze van de leveranciers en de producten gebaseerd is op wat het beste is voor de omgeving en het milieu.

Beleid

Als deel van ons MVO-beleid om onze omgeving een gezonder en beter woon- en werkklimaat te maken, streven we naar het inkopen van producten en materialen die gecertificeerd zijn met een milieukeurmerk of die fair-trade, recyclebaar, bio-gecertificeerd, energie-efficiënt of streekgebonden zijn. We trachten ons afval zoveel mogelijk te beperken door het gebruik van composteerbare materialen en het scheiden van meerdere afvalfracties. Met onze grootste leveranciers hebben we een duurzaamheidsverklaring ondertekend waarin we concrete afspraken hebben gemaakt betreffende de ontwikkeling van een duurzamer beleid en een duurzame samenwerking. Ook geven we voorkeur aan leveranciers die een duurzaamheidbeleid hebben en duurzame goederen leveren.

Doel

Het doel is om richtlijnen in kaart te brengen die de inkoop van duurzame producten en diensten stimuleren, zonder de prestaties van het hotel te compromitteren. Bij de inkoop van producten wordt naar lange termijn besparingen gekeken in tegenstelling tot kostenbesparingen op korte termijn. We erkennen dat afval gereduceerd kan worden door het gebruikmaken van herbruikbare producten en van composteerbare en recyclebare materialen. Door het kopen van biologische producten dragen we bij aan het creëren van een pesticidenvrije wereld, en door de inkoop van streekproducten streven we naar het terugbrengen van de CO2 emissies die ontstaan door transport. Ter ondersteuning van dit initiatief zal het hotel, als integraal onderdeel van het inkoopproces, vragen de leveranciers aan te geven wanneer er een alternatief product op de markt is welke fair-trade of eco-gecertificeerd is.

Richtlijnen

Verantwoordelijk

 • Inkoopmanager & Hoofd Technische Dienst
 • Green Team
 • Hotelmanager

De inkoopdoelstellingen worden tenminste jaarlijks herzien en beoordeeld. De prestaties worden geëvalueerd en nieuwe doelstellingen zullen worden geformuleerd. Er wordt ook jaarlijks met alle leveranciers gevalueerd.

Inkooprichtlijnen

 • Selecteren van minder milieubelastende en sociaal verantwoorde F&B producten[1]
 • Terugbrengen van het gebruik van milieubelastende bestanddelen. Dit wordt gedaan door het gebruikmaken van: (Milieuvriendelijke verven met Europees Ecolabel, Milieukeur, NF environnement of natuurverven)
 • Schoonmaakmiddelen met een milieukeurmerk
 • Beperken van verpakkingsmateriaal d.m.v. minimaliseren van monoverpakkingen bij suiker, koffiemelk, vleeswaren, kaas, yoghurt, muesli, cornflakes, koffiekoekjes en jam, hagelslag crackers en beschuit
 • Voorkeur geven aan lokale leveranciers, leveranciers die duurzame goederen leveren of leveranciers met wie een duurzaamheidsverklaring is ondertekend. Door het ondertekenen van de duurzaamheidsverklaring geeft de leverancier aan dat hij zich inzet voor verantwoord ondernemen en een duurzame samenwerking
 • Informeren naar duurzame bouwmaterialen tijdens nieuwbouw, verbouw en/of renovatie
 • Zorgen voor minder schadelijke productieprocessen door de inkoop van minder milieubelastend papier met het milieukeurmerk Europees Ecolabel
 • Beperken van restafval door het scheiden van afvalfracties
 • Energiebesparende maatregelen toepassen door energie-efficiënte verlichting in te kopen, zoals LED, PL, TL en spaarlampen (in tegenstelling tot halogeen en gloeilampen). Tevens wordt energie-efficiënte apparatuur ingekocht met een A-label
 • Waterbesparende maatregelen toepassen door bij de douches een maximale doorstroming van 9 liter per minuut, bij de kranen 6 liter per minuut en bij de toiletten 6 liter per spoeling te realiseren. Om deze doorstroming te realiseren worden water doorstroombegrenzers ingekocht

[1] Onder minder milieubelastende producten of sociaal verantwoorde producten worden producten verstaan met erkende certificeringen, zoals EKO, Europees biologisch keurmerk, Label rouge, Fair trade, Max Havelaar, UTZ, Rainforest Alliance, MSC (Marine Stewardship Council), USDA Organic, Soil Association, Krav, Bio-garantielabel, Bio-Siegel, Demeter, Milieukeur, Europees Ecolabel, Biologique (AB). Tevens vallen hieronder ook streekgebonden producten.

 • outside
 • comfortable bed
 • detail
 • "Gastvrij en relaxed"

  TripAdvisor - 10 september 2015

  "Leuk ingericht, ruime mooie kamer, heerlijk rustig gelegen aan de achterkant.“

 • "Prima verblijf, rustig gelegen en toch dichtbij het centrum”

  TripAdvisor - 8 augustus 2015

  "Comfortabele grote kamer met gratis koffie of thee. In de badkamer is de zeep en douchegel voldoende voorhanden.“

 • “Gave plek in de hipste wijk!”

  TripAdvisor - 26 juli 2015

  "Wat een geweldig nieuw concept. Alle meubels zijn met de hand gemaakt door jonge ontwerpers uit Amsterdam."

Kaart & Routebeschrijving

Hotel Maastricht